Var extra uppmärksam i värmen!

Den långvariga och extrema värmen kan innebära hälsoproblem. Långvarig och extrem värme kan vara farligt för alla. Svårast drabbade är äldre och personer som redan har nedsatt hälsa på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Vänligen uppmärksamma hur nära och kära mår. För Dalarna har SMHI utfärdat en klass 1-varning, vilket innebär en förväntan om minst […]

De första lägenheterna har nu bredband

På Sundvägen i Djurås har de första lägenheterna hos Gagnefsbostäder fått bredband och har nu möjlighet att surfa och titta på TV. För närvarande pågår grävning och installation av fiber i lägenheterna på flera områden i Djurås och Kyrkbyn. Några av dessa områden kan eventuellt hinna bli klara före sommar-semestrar men flertalet färdigställs under kvartal […]

Årsredovisning 2017

Gagnefsbostäder Aktiebolag har som uppgift att förvalta bostäder, lokaler och kollektiva anordningar. Bolaget bildades 1995 och ägs till 100% av Gagnefs kommun. Året 2017 har varit ytterligare ett framgångsrikt år med låga vakanser och ett starkt resultat. Kön för att hyra en lägenhet är fortsatt stor och det mest positiva under 2017 är att vi […]

När kommer bredband till våra lägenheter?

Många hyresgäster undrar när bredband och digital TV kommer att fungera i den egna lägenheten. Inte minst när installation i lägenheterna pågår för fullt. Innan nätet blir aktivt (det kommer signaler i er box i lägenheten) måste alla våra hus kopplas ihop med stadsnätet och det innebär i de flesta fall att ny kabel måste […]

Nybyggnation av bostäder

Det är stor brist på bostäder och inte minst av hyreslägenheter i Gagnef. Efterfrågan är hög i kommunen men framförallt i Djuråsområdet. Gagnefsbostäder har arbetat med att få till stånd produktion av nya hyreslägenheter. Vi kan nu glädjande meddela att Gagnefsbostäder har påbörjat nyproduktion av två bostadshus med tillsammans tolv lägenheter samt carport i Djuråsområdet. Inflyttning beräknas till […]

Årsredovisning 2016

Gagnefsbostäder Aktiebolag har som uppgift att förvalta bostäder, lokaler och kollektiva anordningar. Bolaget bildades 1995 och ägs till 100% av Gagnefs kommun. Året 2016 har varit ett framgångsrikt år med låga vakanser och starkt resultat. Glädjande är vidare att våra hyresgäster till övervägande del är nöjda med sitt boende och hur bolaget sköter sig enligt […]

Lediga lägenheter

Till våra bostadssökande. Vi upphör nu med att skicka ut erbjudande per post! Fortsättningsvis kommer alla lediga lägenheter att läggas ut här på vår hemsida under Lediga lägenheter För att stå kvar i bostadskön gäller fortfarande förnyelse av er plats som ska ske var tredje månad. OBS: Du/Ni behöver inte fylla i en ny bostadsanmälan […]

Vår- och påskhälsning

Våren kommer med snabba steg. Det börjar spira i täpporna och det dröjer inte länge fören träd och buskar börjar grönska. Det är en härlig tid vi går till mötes. Gagnefsbostäder önskar alla hyresgäster en riktigt skön vår och en Glad Påsk inför stundande helg.