Nybyggnation av bostäder

Det är stor brist på bostäder och inte minst av hyreslägenheter i Gagnef. Efterfrågan är hög i kommunen men framförallt i Djuråsområdet. Gagnefsbostäder har arbetat med att få till stånd produktion av nya hyreslägenheter. Vi kan nu glädjande meddela att Gagnefsbostäder har påbörjat nyproduktion av två bostadshus med tillsammans tolv lägenheter samt carport i Djuråsområdet. Inflyttning beräknas till […]

Årsredovisning 2016

Gagnefsbostäder Aktiebolag har som uppgift att förvalta bostäder, lokaler och kollektiva anordningar. Bolaget bildades 1995 och ägs till 100% av Gagnefs kommun. Året 2016 har varit ett framgångsrikt år med låga vakanser och starkt resultat. Glädjande är vidare att våra hyresgäster till övervägande del är nöjda med sitt boende och hur bolaget sköter sig enligt […]

Lediga lägenheter

Till våra bostadssökande. Vi upphör nu med att skicka ut erbjudande per post! Fortsättningsvis kommer alla lediga lägenheter att läggas ut här på vår hemsida under Lediga lägenheter För att stå kvar i bostadskön gäller fortfarande förnyelse av er plats som ska ske var tredje månad. OBS: Du/Ni behöver inte fylla i en ny bostadsanmälan […]

Vår- och påskhälsning

Våren kommer med snabba steg. Det börjar spira i täpporna och det dröjer inte länge fören träd och buskar börjar grönska. Det är en härlig tid vi går till mötes. Gagnefsbostäder önskar alla hyresgäster en riktigt skön vår och en Glad Påsk inför stundande helg.

Ny VD för Gagnefsbostäder AB

Gagnefsbostäder AB hälsar Lars-Olof Nordqvist välkommen som ny VD från 1 november. Lars-Olof kommer närmast från Högskolan Dalarna där han arbetat som fastighetschef. Lars-Olof når du via e-post: lars-olof.nordqvist@gagnef.se. Han träffas på kontoret i Djurås främst på torsdagar.