Inom en snar framtid kommer Gagnefsbostäders hemsida att uppgraderas och få ett modernare utseende. Hemsidan kommer att anpassas mer efter vilken typ av skärm du som besökare använder exempelvis telefon, platta eller dator. Den information som finns på nuvarande hemsida kommer naturligtvis finnas kvar men får en annan struktur och placering. Det nya utseendet kommer vara mer anpassat efter vilken information som oftast efterfrågas, samt underlätta för er att hittar det ni söker.