Gagnefsbostäder vill uppmärksamma alla hyresgäster på att Dala Vatten och Avfall AB kommer att stänga av vattnet i hela Mockfjärd för reparationsarbeten under några timmar,

tisdagen den 30 juni kl 22.00 till onsdagen den 1 juli kl 04.00.