Petter Börjesson avslutar sin tjänst som VD för Gagnefsbostäder AB under juni 2016. Ny VD för bolaget söks. Som tillförordnad VD under sommaren har Gunnel Lärka tillträtt.