Gagnefsbostäder AB hälsar Lars-Olof Nordqvist välkommen som ny VD från 1 november. Lars-Olof kommer närmast från Högskolan Dalarna där han arbetat som fastighetschef.

Lars-Olof når du via e-post: lars-olof.nordqvist@gagnef.se.

Han träffas på kontoret i Djurås främst på torsdagar.