Gagnefsbostäders ABs styrelse har på styrelsesammanträde den 2016-11-28 antagit reviderad uthyrningspolicy. För mer information se under fliken Sök ledigt och rubriken Uthyrningspolicy.