Gagnefsbostäder Aktiebolag har som uppgift att förvalta bostäder, lokaler och kollektiva anordningar. Bolaget bildades 1995 och ägs till 100% av Gagnefs kommun.

Året 2016 har varit ett framgångsrikt år med låga vakanser och starkt resultat. Glädjande är vidare att våra hyresgäster till övervägande del är nöjda med sitt boende och hur bolaget sköter sig enligt den hyresgästenkät som genomfördes under 2016.

För den som önskar läsa mer om året som gått finns årsredovisningen under rubriken Om Gagnefsbostäder.