Gagnefsbostäder Aktiebolag har som uppgift att förvalta bostäder, lokaler och kollektiva anordningar. Bolaget bildades 1995 och ägs till 100% av Gagnefs kommun.

Året 2017 har varit ytterligare ett framgångsrikt år med låga vakanser och ett starkt resultat. Kön för att hyra en lägenhet är fortsatt stor och det mest positiva under 2017 är att vi startat bygget av 12 nya lägenheter i Djurås som kommer att färdigställas under hösten 2018.

Bredband har varit en annan prioriterad fråga under 2017. Vi vet att väldigt många av våra hyresgäster önskar att få en snabb och driftsäker uppkoppling mot nätet. Upphandling har slutförts under 2017 och utbyggnad och driftsättning kommer att ske under 2018.

Resultatet för 2017 har varit gott, vilket känns positivt inför kommande år. Många ställen behöver underhållsinsatser och det goda resultatet innebär att vi har resurser att genomföra ett antal förbättringar under 2018.

För den som önskar läsa mer om året som gått finns årsredovisningen under rubriken Om Gagnefsbostäder.