Den långvariga och extrema värmen kan innebära hälsoproblem.

Långvarig och extrem värme kan vara farligt för alla. Svårast drabbade är äldre och personer som redan har nedsatt hälsa på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Vänligen uppmärksamma hur nära och kära mår.

För Dalarna har SMHI utfärdat en klass 1-varning, vilket innebär en förväntan om minst 30 graders värme under minst tre dygn. Den extrema värmen påverkar kroppsfunktionerna, i synnerhet blodcirkulationen. Om man inte dricker tillräckligt med vätska för att kompensera det vi svettas ut blir blodet mer koncentrerat, vilket kan i värsta fall kan leda till ett livshotande tillstånd.

– Om du uppmärksammar att någon mår dåligt, uppmana personen att söka vård eller ringa SOS Alarm om läget är akut. Skulle det finnas misstanke om att någon ligger i sin bostad och inte själv kan tillkalla hjälp, ska du ringa Polisen på telefonnummer 114 14.

  • Var uppmärksam på inomhustemperaturen
    En temperatur av 26 grader eller mer under tre dagar i följd ökar hälsoproblemen påtagligt.
  • Uppmuntra till ökat vätskeintag Undvik söta drycker, och alkohol, samt vätskedrivande drycker som kaffe. Servera och ät gärna vätskerik mat, t.ex. grönsaker och frukt. Påminn och hjälp personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning att dricka.
  • Gör miljön så sval som möjligt Utnyttja gardiner, persienner och markiser. Försök att vistas på bostadens svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalt.
  • Ordna svalkande åtgärder En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Löst sittande kläder av naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder.
  • Minska den fysiska aktiviteten Framför allt under dygnets varmaste timmar.
  • Var extra uppmärksam vid tecken på värmepåverkan Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls och andningsfrekvens, samt nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskade urinmängder kan vara tecken på vätskebrist. Vissa läkemedel, som t.ex. vätskedrivande kan behöva justeras vid värmebölja. Kontakta sjukvården för råd vid nytillkomna eller förvärrade besvär.

Källa: karolinska.se