Gagnefsbostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror från januari 2019.

  • Hyran på bostäder höjs med 1,75%
  • Hyran på carportar höjs med 25 kr till 375 kr/månaden

En höjning med 1,75% ligger i linje med övriga prisökningar i samhället. Gagnefsbostäder behöver höja hyran något då driftkostnaderna stiger. Bland annat kostnaden för el har stigit. Bolaget har även många angelägna underhållsinsatser som behöver genomföras de kommande åren.