Nu har snart alla lägenheter bredband.

Utbyggnaden av bredband har gåt bra under året och till årsskiftet kommer samtliga lägenheter utom de i Dala Floda att ha fått bredband. Kostnaden för grävning och installation av utrustning i teknikcentraler och lägenheter samt uppkoppling mot internet är drygt fem miljoner kronor. Alla lägenheter får från januari höjning av hyran med 60 kr/månaden men de som inte vill nyttja bredbandet får, efter att ha skickat in en blankett till Gagnefsbostäder, en rabatt på 60 kr/månaden. Mer information om detta och själva blanketten får ni i samband med att hyresavin för januari delas ut. Några få lägenheter som är relativt nybyggda i Djurås och Stationssamhället i Gagnef har redan bredband och berörs inte av detta.

Våra hyresgäster i Dala Floda får tyvärr vänta till vintern är över och tjälen släppt så att det går att gräva. Orsaken till förseningen är bland annat att det tar väldigt lång tid att få tillstånd från Trafikverket att korsa en väg eller järnväg. Vidare vill vi samordna utbyggnaden med grävning för stadsnät i Dala Floda för att minimera de sträckor vi måste gräva. Vi ska se till att kabel TV näten fungerar som vanligt i Dala Floda och att ni har tillgång till TV3 och TV5 till dess att ni får bredband.

God Jul och Gått Nytt År
önskar Gagnefsbostäder