Året 2018 har varit ett år som präglats av stora investeringar och en kraftfull satsning på underhåll och standardförbättringar i Gagnefsbostäders fastigheter.

I början av november kunde hyresgäster flytta in i flertalet av de 12 nya lägenheterna på Erik Pelles väg i Djurås. Utbyggnaden av bredband och installationer i lägenheterna har gått mycket bra med ett undantag av Dala-Floda där grävningarna blivit försenade. Underhållsinsatser med bland annat målning av fem villor i Dala-Floda, upprustning av tvättstuga, trapphus och ett antal lägenheter i olika delar av kommunen har genomförts. Reparationer till följd av flera vattenskador har orsakat höga skadekostnader vilket påverkar resultatet negativt då ersättningsreglerna från försäkringsbolagen försämrats.

Uthyrningsläget har varit fortsatt mycket gott även om ett antal lägenheter varit tomma en period för att åtgärda vattenskador.

Resultatet blev lägre 2018 beroende på de stora underhållsinsatserna och reparationerna som genomförts. För att vända årets underskott till överskott 2019 krävs att arbetet med att minska vattenskadorna blir framgångsrikt.

För den som önskar läsa mer om året som gått finns årsredovisningen under rubriken Om Gagnefsbostäder.