Organisation och personal

 Här kan du se vem som har respektive funktion

 Funktion
Namn E-post adress
VD  Lars-Olof Nordqvist  lars-olof.nordqvist@gagnef.se
Fastighetsansvarig, Gunnel Lärka gunnel.larka@gagnef.se
Ekonomi Birgitta Jansson birgitta.jansson@gagnef.se