Organisation och personal

 Här kan du se vem som har respektive funktion
 Funktion
Namn   E-post adress
       
VD  Petter Börjesson    petter.borjesson@gagnef.se
       
Fastighetsansvarig, Gunnel Lärka   gunnel.larka@gagnef.se
       
Ekonomi Birgitta Jansson   birgitta.jansson@gagnef.se