Om Gagnefsbostäder

Gagnefsbostäder AB är ett till 100% kommunägt bolag med bostäder centralt belägna i orter utefter Öster- och Västerdalälven.Gagnefsbostäder AB äger totalt 408 lägenheter fördelade på mindre bostadsområden.

En stor del av bostäderna byggdes under 1980-talet. Under perioden 2003- 2007 har färdigställts 52 lägenheter i Djurås samt sex lägenheter i Mockfjärd. 2010 byggdes Färjbackens gamla skola om till sex lägenheter. För att så långt som möjligt anpassa Gagnefsbostäders bostäder till kommunens övriga bebyggelse och tillgodose hyresgästernas önskemål har lägenheterna uppförts antingen som markbostäder i form av radhus eller hyreshus i två våningar. Hiss finns i några av de byggda tvåvåningshusen. Bostadsområdena finns nära naturen men är ändå belägna med närhet till skola och barnomsorg. De senare byggnationer som skett är 24 nya lägenheter i Djurås centrum och 12 nya lägenheter i Stationssamhället Gagnef under 2014-2015 samt ytterligare 12 lägenheter i Djurås under 2018. I samband med detta nybygge har en solcellsanläggning installerats som har börjat leverera el under februari 2019. Denna anläggning kommer att utvärderas för att se om fler solcellsanläggningar kan installeras i framtiden. Under 2018 har även utbyggnad och installation av bredband/fiber till samtliga bostäder påbörjats. Beräknas vara genomfört och klart under 2019.

Gagnefsbostäder äger dessutom 12 lokaler för bl.a. daghem och näringsidkare med flera.

Gagnefsbostäder AB är anslutet till SABO en organisation för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.