Gagnefsbostäder har parkeringsplatser i anslutning till våra bostäder. Dessa är i första hand avsedda för våra hyresgäster att hyra. Vid intresse för en parkeringsplats vänligen kontakta Gagnefsbostäder.