Generellt

Alla privatpersoner ska känna sig välkomna att hyra lägenheter hos oss i Gagnefsbostäder för permanent boende. Det innebär att du som fått kontrakt på lägenhet även ska bo och vara folkbokförd på adressen.

I grunden är det den som stått längst i vår bostadskö som får erbjudande om ledig lägenhet först.

För att ställa sig i vår bostadskö gäller:

– Du ska ha fyllt 18 år.

– Du ska ha svenskt personnummer.

– Du ska se till att vi har korrekta uppgifter och uppdatera din ansökan var tredje månad per e-post, gbab@gagnef.se, eller per telefon, 0241-15 299.

Våra rutiner innebär att vi tar kreditupplysning på alla nya kunder innan hyresavtalet skrivs. Du ska även ha skött en eventuell tidigare relation med oss.

Gagnefsbostäder AB förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.

När du tilldelats en lägenhet hos oss blir du avaktiverad ur vårt kösystem. Vill du då åter aktivera dig som sökande gör du det antingen via hemsidans ”Registrera dig” under fliken Sök ledigt eller lämnar in en skriftlig ansökan till oss i Djurås.

 Dessa krav har vi på en hyresgäst

För att få skriva hyresavtal med Gagnefsbostäder AB gäller att:

– Du ska uppfylla krav på inkomst. Med inkomst menas lön, pension, företagsinkomst, kapitalinkomst, a-kassa, ersättning från försäkringskassan, studielån, studiebidrag, försörjningsstöd godkänt av Gagnefs kommun eller etableringsersättning. Inkomsten ska gälla minst 6 månader efter inflyttningsdatum.

– Du ska inte ha någon hyresskuld eller annan betalningsanmärkning.

– Du ska uppvisa goda referenser från eventuell tidigare hyresvärd.

– Du ska ha en giltig hemförsäkring.

Förtur

Näringslivsförtur, om du fått arbete i Gagnefs kommun och har mer än 4 mil att pendla.