När får jag reparerat?

Svar:
Tag kontakt med Gagnefsbostäder som då kommer att göra en undersökning och därefter besluta om lämpliga åtgärder.

Jag har ett fel i min lägenhet, vart vänder jag mig?

Svar :
Hyresgästen är välkommen att kontakta Gagnefsbostäders felanmälan på telefonnummer 0241-151 70 mellan 10 & 12 på vardagar alternativt felanmalan.fastighet@gagnef.se
Vid akuta fel på kvällar och helger: 070-66 99 555

Jag vill tapetserat om, är det ok?

Svar:
Det är tillåtet för en hyresgäst att göra åtgärder i lägenheten. Arbetet skall vara fackmannamässigt utfört och i förväg vara godkänt av Gagnefsbostäder.

Får jag ställa upp en fristående badpool eller studsmatta?

Svar:
Gagnefbostäder tillåter inte, av säkerhetsskäl, uppställning av privata badpooler eller studsmattor på mark som tillhör bolaget.

Får jag montera en parabolantenn?

Svar:
Kontakta alltid Gagnefbostäder innan uppsättning av en parabolantenn. Om tillstånd medgives, upprättas först ett skriftligt avtal mellan bolaget och dig som hyresgäst.