Historik

2018

Under året byggs 12 nya lägenheter i Djurås centrum. Ombyggnation av gamla tandläkarmottagningen i Mockfjärd till större bostad genomförs. Bredband / fiberdragning påbörjas till alla fastigheter.

2016
Under året byggs gamla kiosken i Centrumhuset Mockfjärd om till frisörsalong.

2015
12 nya lägenheter i Stationssamhället, Gagnef har byggts.

2014
24 nya lägenheter i Djurås centrum har byggts i två etapper.

2010
Färjbackens skola byggs om till lägenheter

2007
Färdigställdes ytterligare 18 lägenheter inom Fagerängsområdet, samt 6 lägenheter på Heden i Mockfjärd.

2005
Utökades Fagerängsområdet med 16 lägenheter.

2003
byggdes 18 lägenheter i Djurås inom Fagerängsområdet.

1995
Ombildades Stiftelsen Gagnefsbostäder till Gagnefsbostäder AB. Under perioden 1995 – 2000 har inte tillkommit några nya lägenheter.Under 2002-2004 revs 5 äldre enrumslägenheter på Rännarheden och 5 äldre enrumslägenheter i Vinkelboda, Björbo.

1986
ändrade Gagnefs kommunal bostadsstiftelse namn till Stiftelsen Gagnefsbostäder. Under perioden 1986 – 1995 tillkom ca 120 lägenheter.

1971
vid kommunsammanslagningen övertogs även stiftelsen Flodahems 15 hyreslägenheter och en del villor av Gagnefs kommunala bostadsstiftelse. Under perioden 1972 – 1985 byggdes ett 50-tal lägenheter.

1962
övergick stiftelsen Mockfjärdshus till Gagnefs kommunala bostadsstiftelse. Stiftelsen omfattade då 44 lägenheter i flerfamiljshus samt en del villor som senare såldes. Under perioden 1962 – 1971 byggdes ett 90-tal lägenheter.