Gagnefsbostäder AB

Telefontid: 10.00 – 12.00 Vardagar
Tel: 0241-152 99
Fax: 0241-151 01

Mail: gbab@gagnef.se

Adress:
Färjbacksvägen 6
785 61 Djurås

*********************************

Felanmälan

Telefontid: 10.00 – 12.00 Vardagar
Tel: 0241-151 70

Mail: Felanmälan.fastighet@gagnef.se

Akuta fel på kvällar och helger:
Jouren: 070-66 99 555