Hantering av personuppgifter.

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft. Dataskyddsförordningen , på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR), gäller som lag inom EUs alla medlemsländer och syftar till att förbättra skyddet för den enskilde individen vid behandling av personuppgifter. Denna ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL).

GDPR innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för hur behandling av dessa ska vara lagliga. Den innehåller också regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter och möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter. Mycket är sig likt från PuL men skyddet för din personliga integritet förstärks och du får större kontroll över dina uppgifter.

Vi på Gagnefsbostäder AB hanterar alltid data på ett säkert och lagligt sätt. Önskas mer detaljerad information om vår hantering kan du läsa mer om personuppgifter här