tryck enter
för att söka

Hemma i Gagnef

408 lägenheter i hjärtat av Dalarna

Gagnefsbostäder AB är ett till 100% kommunägt bolag med bostäder centralt belägna i orter utefter Öster- och Västerdalälven. Gagnefsbostäder AB äger totalt 408 lägenheter fördelade på mindre bostadsområden.

Behöver du hjälp?
Ring oss gärna

08.00 - 14:30 Vardagar

0241-155 66 0241-154 92

Akut ärende?
070 669 95 55

Våra områden

Gagnefsbostäder AB samtliga bostäder har under 2019 fått tillgång till bredband/fiber. Gagnefsbostäder har under de senaste 40 åren byggt bostäder runt om i kommunen. För att så långt som möjligt anpassa bolagets bostäder till kommunens övriga bebyggelse och tillgodose hyresgästernas önskemål har lägenheterna uppförts antingen som markbostäder i form av radhus eller hyreshus i två våningar. Hiss finns i några av de byggda tvåvåningshusen. Bostadsområdena finns nära naturen och är belägna med närhet till skola och barnomsorg. Gagnefsbostäder äger även några lokaler för bl.a. daghem och näringsidkare med flera.