tryck enter
för att söka

Aktuellt / Sophämtning

Aktuellt

Sophämtning

Nytt sophämtningsschema för hushållsavfall från och med mars 2023.

Gå in här:  Dala Vatten och Avfall AB  för att se aktuellt hämtningsschemat för ditt område.