tryck enter
för att söka

 

Autogiro

Det finns möjlighet att på ett enkelt sätt betala sin hyra till Gagnefsbostäder AB via Autogiro. Det innebär att räkningens belopp dras ifrån Ditt konto, oberoende vilken bank, så att pengarna är Gagnefsbostäder tillhanda på räkningens förfallodag – under förutsättning att pengar finns på det aktuella kontot.

Blankett finns att hämta på länken nedan eller så kan ni ansöka om autogiro direkt via er Internetbank. Blanketten kan även sändas med post efter kontakt med Gagnefsbostäder AB.