tryck enter
för att söka

 

Huskurage

Huskurage hjälper grannar att agera för att förhindra våld i hemmet. Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset där vi bor eller vistas.

Gagnefsbostäder har anslutit sig till Huskurage. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla boende hos oss.

VID ORO FÖR VÅLD BER VI DIG AV OMTANKE ATT:
1. Knacka på hos grannen.
2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
3. Vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla – ring alltid polisen 112.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat
sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och
gör en orosanmälan.

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!
Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på
kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Telefonnummer:
Polis: Akuta situationer 112, övriga ärenden 114 14
Socialtjänst: 0241–15215, anmälningstelefon Barn- och
familjeenheten: 0241–15283

 

Vad kan Du göra vid oro för våld: Information Huskurage

Du kan läsa mer om Huskurage i vårt policydokument: Huskurage – Policy

Huskurage på fler språk: Huskurage in several languages

Mer information finns att läsa på Huskurage hemsida: Huskurage.se