tryck enter
för att söka

 

Styrelse

Styrelseledamöter i Gagnefsbostäder AB under perioden 2019 - 2022

Ordinarie styrelseledamöter:

Fredrik Jarl (C)                                    Ordf.
P-O Brogren (S)                                   Vice ordf.
Lars-Erik Granholm (KOSA)
Maria Alfredsson (MP)
Daniel Lindberg (M)

Ersättare:

Åke Sandberg (S)
Daniel Caesar (KD)
Anders Ahlgren (C)
Samuel Källman (M)
Göran Westling (KOSA)

 

Styrelsens ledamöter

Gagnefsbostäder AB är 100% kommunalägt av Gagnefs kommun. Styrelsens ledamöter väljs efter varje kommunalt val av Kommunfullmäktige för en mandatperiod.