tryck enter
för att söka

 

Uthyrningspolicy

Hos oss ska alla känna sig välkomna att söka bostad. Uthyrningen präglas av öppenhet, tydlighet och alla människors lika värde.

Grunden i vår förmedling av lägenheter är att den som stått längst i kö får erbjudande först. Därtill ska uthyrningen göras på ett sådant sätt så att inte vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i våra bostadsområden äventyras. Därför ställer vi ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

Alla som är 16 år eller äldre har rätt att stå i kö. Enda kravet är att man lämnar korrekta uppgifter och att man aktiverar sig i kön minst en gång var tredje månad.

Därutöver erbjuder vi näringslivsförtur samt förtur när synnerliga skäl föreligger som ligger i vårt allmännyttiga uppdrag.

 

I korthet

Alla privatpersoner ska känna sig välkomna att hyra lägenheter hos oss i Gagnefsbostäder för permanent boende.

I grunden är det den som stått längst i vår bostadskö som får erbjudande om ledig lägenhet först.

Grundkrav:
– Du ska ha fyllt 18 år.
– Du ska ha svenskt personnummer.
– Du ska se till att vi har korrekta uppgifter och uppdatera din ansökan var tredje månad per e-post eller per telefon.
– Du ska uppfylla Gagnefsbostäders krav på inkomst.
– Du ska uppfylla Gagnefsbostäders krav gällande skulder och betalningsanmärkningar.
– Som avtalsinnehavare ska du bo och vara folkbokförd på adressen.
– Du ska uppvisa goda referenser från nuvarande eller tidigare hyresvärd.

 

Vår kö

För att kunna söka lägenhet hos oss måste du registrera dig som bostadssökande i vår bostadskö. Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna registrera dig i bostadskön via vår hemsida.

Har du ingen dator är du välkommen att ringa vår uthyrning eller besöka oss så hjälper vi dig. Har du inte ett svenskt personnummer ber vi dig kontakta vår uthyrning för att få hjälp med registreringen. Företag och organisationer kan inte stå i bostadskö.

När du tilldelats en lägenhet hos oss blir du avaktiverad ur vårt kösystem. Vill du åter aktivera dig som sökande gör du det antingen via vår hemsida eller per telefon.

Aktiv i kön

Du ska se till att vi har korrekta uppgifter och uppdatera din ansökan var tredje månad per e-post eller per telefon.

 

Krav på hyresgäst

För att få skriva hyresavtal med Gagnefsbostäder AB gäller att:

– Du ska uppfylla krav på inkomst. Med inkomst menas lön, pension, företagsinkomst, kapitalinkomst, a-kassa, ersättning från försäkringskassan, studielån, studiebidrag, försörjningsstöd godkänt av Gagnefs kommun eller etableringsersättning. Inkomsten ska gälla minst 6 månader efter inflyttningsdatum.

– Du ska inte ha någon hyresskuld eller annan betalningsanmärkning.
Om du som bostadssökande har skulder och/eller betalningsanmärkningar sker en individuell prövning. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar, ålder på dessa, storlek på skulden samt om skulden är betald.

– Du ska uppvisa goda referenser från eventuell tidigare hyresvärd.

För att ha ett hyresavtal med Gagnefsbostäder AB gäller att:

– Du ska ha en giltig hemförsäkring.
– Den som står på hyresavtalet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten.
– Du ska ha skött din relation med Gagnefsbostäder.

Med misskött relation räknas:

– Olovlig andrahandsuthyrning.
– Allvarliga störningar mot andra hyresgäster.
– Vanvård eller övergiven lägenhet.
– Hot eller våld mot personal eller annan hyresgäst som lett till polisanmälan.
– Verkställd avhysning.
– Osant intygande.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet. Antalet personer avser vuxna och barn.

– 1 rum och kök, max två personer
– 2 rum och kök, max tre personer
– 3 rum och kök, max fem personer
– 4 rum och kök, max sex personer
– 5 rum och kök eller större, max åtta personer

 

Förtur

Du kan få förtur i bostadskön om du fått arbete i Gagnefs Kommun och har mer än 4 mil att pendla enkel resa, så kallad Näringlivsförtur.

 

Överlåtelse

Som regel godkänns inte överlåtelser, förutom vad som anges i Hyreslagen. Kontraktsinnehavaren kan i särskilda fall överlåta kontrakt till make/maka/partner/barn/förälder. För att bli godkänd för överlåtelse krävs att ni varit folkbokförda på samma adress i tre år. Den nya avtalsparten måste uppfylla Gagnefsbostäders grundkrav.

 

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicyn för Gagnefsbostäder AB är fastställd vid bolagets styrelsesammanträde den 2020-06-15