tryck enter
för att söka

 

Vi bygger

Här kan du se alla nya eller de senaste bostäder vi byggt.

Under år 2020 planeras inga nya byggprojekt. Det senaste byggprojekteten färdigställdes under 2018-2019 då 12 lägenheter byggdes i Djurås och bolagets alla bostäder runt om i kommunen fick tillgång till bredband/fiber.

Erik Pelles väg 7 och 10. Byggår 2018. Bostadsområde i Djurås med 12 lgh fördelade på två hus i två våningar med hiss, inglasade balkonger och solceller.
Tegelbruksvägen 34-36. Byggår 2015. Bostadsonråde i Gagnefs stationssamhälle med 12 lgh fördelade på två hus i två våningar med hiss och inglasade balkonger.